0
points
रोग लागेको

Cauliflower    Nepal,Nepal

यश फुलगोबिको बिरुवामा दाग देखियेको छ। यो फुलगोपि लगायको ४५ दिन भयो


Posted by: Bhimlal bashyal (1 point) Bhimlal bashyal
Posted: December 29, 2022

You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
Heart Heart icon