0
points
avocado kuwa jeusi

Avocado    Dar es Salaam,Tanzania

kwanini avocado kuwa jeusi na husindwa kuiva? ukilichuma na kuliweka ndani kabila halijaiva kwanini haliivi vizuri na kuwa jeusi.. Njia nzuri ya kuivisha ni ipi


Posted by: NEEMA (2 points) NEEMA
Posted: May 24, 2021
Answers

0
points
Is this a real question Neema? I can see it is about Avocados and riping but wht in Kishswahili?

Thanks

d


Posted by: David Hughes (55 points) David Hughes
Posted: June 4, 2021
You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
PlantVillage PlantVillage logo