0
points
मेराे लाैकाकाे बिरुवा बढेन ।

General    Siddharta Nagar, Nepal

मैले लाैकाकाे विरुवा लगाएकाे बढ्न सकेन । त्यसलाई बढाउन के उपाय गर्नु पर्ला । सल्लाह पाउन सकिन्छ कि ?


Posted by: Yan Bahadur Thapa (1 point) Yan Bahadur Thapa
Posted: June 20, 2022

You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
PlantVillage PlantVillage logo