0
points
मेराे भान्टामा किरा लागेकाे

General    Nepal,Nepal

मेराे घरकाे साईडमा भान्ट छ ताे भान्टामा कि हजुहजररा लागेकाे छ तसकाे दबाई के छ हामी लाई अउसदि क गरदा ठिक हुन्छ हजुर ले के दबाई छरनु भयाे


Posted by: Kesari Neupane (1 point) Kesari Neupane
Posted: June 20, 2022

You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
PlantVillage PlantVillage logo