-1
points
लउकाका्े समस्या

General    Nepal, Nepal

मेराे छिमेकीकाे बारिमा लगायकाे तरकरि खेती लउकामा यसता्े किसीमका्े राेग लागेका्े छ यसकाे बबारेमा जानकारि पठाउनु हुन बिनमर अनुराेध गरद छु


Posted by: Shanti Bhattrai (9 points) Shanti Bhattrai
Posted: June 21, 2022

You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
Heart Heart icon