1
point
انشأ جميعة زراعية ريفية تعاونية للتأمين الزراعي لمنطقة حمير والسلف

General    Sana'a City,Yemen

Een strategisch plan voor duurzame ontwikkeling om beginnende boeren te ondersteunen en de werkloosheid in de regio uit te bannen. Dit zijn de stappen om een ​​plan te maken: het doel: - Het ondersteunen van beginnende boeren en het terugdringen van de werkloosheid in de regio door het opzetten en ondersteunen van de Agricultural Cooperative Society. Bronnen: - Gebruik van beschikbare landbouwgrond, landbouwputten, beschikbare arbeidskrachten en landbouwingenieurs op verschillende landbouwgebieden. Uitdagingen: - Gebrek aan financiering voor de levering van zaden, landbouwapparatuur en gereedschap, naast gifstoffen ter bestrijding van ongedierte in de landbouw en oliederivaten voor putten. Voorgestelde acties: 1. Financieringsprogramma's: Het ontwikkelen van zachte financieringsprogramma's in samenwerking met de overheid of liefdadigheidsorganisaties om de noodzakelijke financiering voor nieuwe boeren te verschaffen. 2. Het veiligstellen van hulpbronnen: het ontwikkelen van een plan om zaden, apparatuur, landbouwwerktuigen en chemicaliën tegen gunstige prijzen te leveren door samenwerking met leveranciers. 3. Opleiding en ontwikkeling van vaardigheden: Het aanbieden van gespecialiseerde trainingsprogramma's voor beginnende boeren om hun inzicht in de beste landbouwpraktijken te vergroten. 4. Landbouwdiversificatie: boeren aanmoedigen om landbouwdiversificatie te cultiveren en gewassen met toegevoegde waarde te verbouwen waar op de markt vraag naar is. 5. Partnerschappen: het ontwikkelen van partnerschappen met grote landbouwbedrijven en samenwerken met lokale markten om landbouwproducten op de markt te brengen. Impactevaluatie: - Ontwikkel een systeem om de impact van programma's en projecten op beginnende boeren te meten en hun problemen en het probleem van de werkloosheid in de regio op te lossen. Implementatie: - Het plan verdelen in uitvoerbare implementatiefasen en het toekennen van verantwoordelijkheden en specifieke tijdschema's. Monitoren en evalueren: - Zet een systeem op om de voortgang te monitoren en de resultaten regelmatig te evalueren om ervoor te zorgen dat de gestelde doelen worden bereikt en om van eerdere ervaringen te leren.


Posted by: hashed Abdulwasea Hussein Ghushaim (1 point) hashed Abdulwasea Hussein Ghushaim
Posted: February 9, 2024

You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
Heart Heart icon