1
point
मेराे छिमेकिकाे फरसिमा राेग लागेकाे छ

General    Nepal,Nepal

मेराे छिम फरसिमा नराम्राे राग लागेकाे किन यश उपाय केछ पहिला हरिया पात हुनि पछि पहिलिने र ककरक परने कन हाेला हजुर हरूकाे यसतैछ


Posted by: Kesari Neupane (4 points) Kesari Neupane
Posted: June 28, 2022
Answers

0
points
नुरु एप प्रयाेग गर्नु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। पात पहेलिने र कक्रक्क पर्ने धेरै कारण हुने गर्दछन्। भाइरस तथा अन्य कीरा जस्तै माकुरा इत्यादिले पनि यस्तो हुने गर्छ। त्यसैले रोगी बोटको फोटो सहित राखिदिनु भएमा राम्राे हुन्छ।


Posted by: Shilpa Devkota (1 point) Shilpa Devkota
Posted: July 6, 2022
You need to log in if you'd like to add an answer or comment.
Heart Heart icon